04 28 18 310 info@oozkranj.com

Državni zbor RS je ponedeljek, 14.8.2023, določil kot dela prost dan. Na podlagi posebnega pooblastila pa je poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan že dne 5.8.2023 izdal Odredbo za možnost odprtja prodajaln tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Ker Odredba velja do preklica za celotno državo, so trenutno prodajalne, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, lahko odprte tudi ob praznikih in nedeljah. To pomeni tudi v ponedeljek, 14.8.2023!