04 28 18 310 info@oozkranj.com

Finančni podatki_SEPTEMBER (za mesec AVGUST 2023)

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2023 Obvestilo FURS z dne 19. 12. 2022 Stopnje dohodnine: Če znaša neto letna Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih Nad Do 8.755,00      16 % 8.755,00 25.750,00 1.400,80   + 26 %  nad 8.755,00 25.750,00...

POMOČ – SOLIDARNOST

Civilna zaščita opozarja, da naj se vsa ponujena pomoč (res je te veliko in iz vseh strani) evidentira preko aplikacije POPLAVE 2023. Na ta način se ponudniku dodelijo naloge, prejme tudi natančna navodila kam, kdaj itd. naj se zglasi. Povezava na...

MENJAVA UNIČENIH DOKUMENTOV

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba...