04 28 18 310 info@oozkranj.com

CENIK OOZ KRANJ

STORITVE, OGLAŠEVANJE,NAJEM PROSTOROV

Cenik storitev

NAZIV STORITVE ČLANI OOZ NEČLANI OOZ
1.     Osnovne svetovalne storitve    
do ½ ure 0 € 30 €
2.     Kratka strokovna svetovanja (Izjava o oceni tveganja, delovna zakonodaja, tehnična zakonodaja)    
do ½ ure 0 € 30 €
3.     EU potrdilo:    
svetovanje 30 € 50 €
kompletiranje vloge 50 € 250 €
napotitev delavcev 30 € 50 €
vsak nadaljnji delavec 5 € 10 €
podaljševanje 30 € 50 €
4.     Odpoved pogodbe – postopek (o zaposlitvi, tehnološki višek…) 25 € 50 €
5.     Priprava pogodb (o zaposlitvi, najemu, poslovnem sodelovanju, kompenzacija…) 20 € 100 €
6.     Pomoč pri pridobitvi kredita, razpisi 0 € 00 €
7.     Kratki dopisi (do 1 strani) 0 € 15 €
8.     Kopiranje (do 10 strani) 0 € 0,15 €/str.
(nad 10 strani) 0,08 €/str. 0,14 €/str.

Izpis iz obrtnega registra stane za vse – člane in nečlane – 3 €.

V ceno je vključen DDV.

Cenik je potrjen na UO OOZ Kranj in velja od 1.1.2018.

Cenik oglaševanja na LED zaslonu

ČAS ZAKUPA ČLANI Kranj ČLANI drugi NEČLANI
1 teden 60 € 75 € 90 €
1 mesec 120 € 150 € 180 €
3 mesece 320 € 400 € 480 €
6 mesecev 580 € 725 € 870 €
12 mesecev 1.000 € 1.250 € 1.500 €

Cene so brez DDV. Po sklepu kolegija se lahko cene spremenijo.

Cenik oglaševanja v glasilu OOZ Kranj

Cena
Platnica – zadnja, notranja 400 €
Platnica – zadnja, notranja 350 €
Stran – 1/4 100 €
Stran – 1/2 180 €
Dodatno vložen list A4 – barvni 400 €
Dodatno vložen list A5 – barvni 350 €

Člani OOZ Kranj imajo na podlagi kartice Mozaik podjetnih 25% popusta. Pri oglaševanju nad 3x je 10% popusta, nad 6x pa 15% popust (zaporedoma).  V primeru, da je oglas namenjen pomoči socialno šibkim članom ali je oglas splošno koristen večini članom OOZ Kranj, je lahko tudi brezplačen po odredbi kolegija OOZ Kranj. 

Cene so brez DDV.

Cenik velja od 1.10.2014

Cenik najema sejne sobe in učilnic

CENA

do 8 ur

CENA

do 4 ure

Sejna soba 90 € 60 €
Učilnica 1 25 € 20 €
Učilnica 2 35 € 20 €

Vsaka nadaljnja ura se zaračuna 10 €, učilnici 5 €.

Na podlagi odredbe predsednika zbornice, predsednika skupščine in direktorice se cena za posameznega najemnika lahko določi tudi drugače, v kolikor za to obstajajo razlogi (dolgoročni najem…).

Cene so brez DDV.

Cenik velja od 2.2.2013