04 28 18 310 info@oozkranj.com

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. Če društvo nima urejenega statusa humanitarne oziroma invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije oziroma z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, dana sredstva oziroma pomoč fizični osebi ni oproščena plačila dohodnine.

Finančna uprava zato priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

Pomoč delodajalca zaposlenemu

V primeru, da delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine 2000 evrov ne všteva v davčno osnovo.

»Darila« do 5000 evrov niso obdavčena

Naj dodamo še, kakšna je zakonodaja glede prejemanja daril, tudi denarja med fizičnimi osebami (fizična fizični osebi): če torej fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje (kamor se šteje tudi denar), se takšno darilo obdavči le v višini nad 5000 evrov, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki predstavlja denar v višini do 5000 evrov, ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

Povezava na novico: https://www.gov.si/novice/2023-08-07-priporocamo-zbiranje-financne-pomoci-prek-humanitarnih-organizacij/