04 28 18 310 info@oozkranj.com

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad), je z dne 12. 4. 2024, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/2024 in na spletni strani Sklada objavil Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025.

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Razpisana sredstva v višini 1,84 milijona EUR so namenjena financiranju izvajanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija.

Nacionalni start-up konzorcij – na javnem razpisu bo izbran en za celotno Slovenijo – bo podporo ciljnim skupinam zagotavljal na dva načina, in sicer:

1. z promocijo inovativne podjetniške kulture (tj. preko vsesplošnega informiranja in promocije ter start-up dogodkov) in

2. z izvajanjem različnih podpornih storitev, in sicer z izvajanjem start-up programov, start-up svetovanjem, start-up mentoriranjem in ekspertnim svetovanjem.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo konzorciji, ki vključujejo od šest do osem partnerjev, od katerih morajo vsaj trije imeti sedež v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji.

Rok za predložitev vlog je 13.5.2024. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor Več podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani: Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 – SPS (podjetniskisklad.si).