04 28 18 310 info@oozkranj.com

 

 

 

 

Ime operacije: Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025

Glavni namen projekta:

Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju Republike Slovenije zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu so:

 • podjetja oz. krajše MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja) in
 • potencialni podjetniki (potencialni podjetniki in potencialni socialni podjetniki – posamezniki s podjetniško idejo).

 Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Finančna podpora projekta:

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.

Cilj projekta:

Projekt  se izvaja v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

S cilj projekta bo zasledovan kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«.

Cilji projekta so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevanje k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Rezultati projekta:

 1.11.2023 do 31.12.2024 – oddano v akcijskem načrtu:

 • posredovanje informacij za e-bilten Moj spletni priročnik: kontinuirano izvajanje,
 • redno informiranje ciljnih javnosti v regiji o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva: kontinuirano izvajanje,
 • pripravljanje strokovnih odgovorov na vprašanja MSP in potencialnih podjetnikov za EKC: kontinuirano izvajanje,
 • priprava strokovnih člankov o podjetniških temah: 9,
 • dogodki promocije in informiranja: 22,
 • animacija, promocija in mreženje podjetnikov in usposabljanje ABC podjetništva: kontinuirano izvajanje,
 • osnovno SPOT Svetovanje za MSP: 921,
 • osnovno SPOT Svetovanje za potencialne podjetnike: 464,
 • osnovno SPOT Svetovanje za tujce potencialne podjetnike in tuje MSP: 8,
 • ABC podjetništva – usposabljanje: 1,
 • usposabljanja – SPOT Svetovanje: 12,
 • usposabljanja – podjetniški inkubatorji: 20,
 • podjetniško mentoriranje za MSP: 18,
 • podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike: 10,
 • usmerjanje in pomoč pri prototipiranju: 42,
 • usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih oz. nacionalnih konzorcijev: kontinuirano izvajanje,
 • koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija: kontinuirano izvajanje,
 • druge aktivnosti: kontinuirano izvajanje.

 1.1.2025 do 31.12.2025 – priporočene aktivnosti, akcijski načrt se bo oddajal novembra 2024:

 • posredovanje informacij za e-bilten Moj spletni priročnik: kontinuirano izvajanje,
 • redno informiranje ciljnih javnosti v regiji o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva: kontinuirano izvajanje,
 • pripravljanje strokovnih odgovorov na vprašanja MSP in potencialnih podjetnikov za EKC: kontinuirano izvajanje,
 • priprava strokovnih člankov o podjetniških temah: 12,
 • dogodki promocije in informiranja: 8,
 • animacija, promocija in mreženje podjetnikov in usposabljanje ABC podjetništva: kontinuirano izvajanje,
 • osnovno SPOT Svetovanje za MSP: 1000,
 • osnovno SPOT Svetovanje za potencialne podjetnike: 400,
 • osnovno SPOT Svetovanje za tujce potencialne podjetnike in tuje MSP: 4,
 • ABC podjetništva – usposabljanje: predvidoma se v letu 2025 ne izvaja,
 • usposabljanja – SPOT Svetovanje: 4,
 • usposabljanja – podjetniški inkubatorji: 2,
 • podjetniško mentoriranje za MSP: 40,
 • podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike: 22,
 • usmerjanje in pomoč pri prototipiranju: 12,
 • usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih oz. nacionalnih konzorcijev: kontinuirano izvajanje,
 • koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija: kontinuirano izvajanje,
 • druge aktivnosti: kontinuirano izvajanje.

Vsak konzorcijski partner, ki je registriran kot SPOT Registracija in v konzorciju izvaja aktivnosti SPOT svetovanja z lastnimi viri zagotavlja na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.

 Kontaktne osebe in delovni čas:

 • Kontaktna oseba s strani partnerja na projektu – OOZ Kranj: Martina Jenko, SPOT svetovalka,
 • št.: 04 281 83 10,
 • E-pošta: martina.jenko@ozs.si

 Delovni čas:

 • ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter
 • v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

V četrtek ni uradnih ur.

Kje nas najdete: Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, Poštna ulica 4 ali po predhodnem dogovoru tudi na sedežu partnerjev projekta.

Pomembne povezave: https://evropskasredstva.si/

Vse storitve projekta so za uporabnike brezplačne.

Sodelujoče organizacije, ki sestavljajo konzorcij projekta:

Razvojna agencija Sora d.o.o.,

BSC, d.o.o., Kranj (vodilni partner),

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR,

OOZ Škofja Loka,

OOZ Kranj.