04 28 18 310 info@oozkranj.com

Letno plačilo članarine 2024 je določeno s sklepom, o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS od 1.1.2024 dalje, ki ga je potrdila Skupščina OZS na svoji 3. redni seji, dne 18. 1. 2024. Skupščina OZS je za leto 2024 sprejela nove višine članarin, v skladu sklepom skupščine OZS, z dne 19. 01. 2023, da se višina članarine usklajuje v višini letnih življenjskih stroškov.

Letna rast drobnoprodajnih cen (letna inflacija) za leto 2023 znaša 4,2 % in zato so višine članarin po posameznih razredih za leto 2024 usklajene v tem odstotku.

S sprejetim sklepom se ohranja tudi možnost koriščenja popusta člana v višini enomesečne članarine, v primeru plačila letne članarine najkasneje do konca februarja 2024 (najkasneje do 29. 2. 2024). O možnosti koriščenja popusta bodo člani obveščeni na januarskem računu, ki ga bodo prejeli v začetku meseca februarja 2024. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin (T: 01 58 30 555).

Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS

Lepo pozdravljeni,

Urad predsednika OZS