04 28 18 310 info@oozkranj.com

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta.

Prav tako bo zbornica vsem strankam, ki bodo zaradi uničenja, ki je posledica vodne ujme, zaprosile za izdajo novih dokumentov (obrtno dovoljenje, licence, spričevala, potrdila…), dokumente izdala brez plačila nadomestila za izvedbo postopka.