04 28 18 310 info@oozkranj.com

KDO SMO?

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

 

 

Zgodovina in vizija zbornice

Zgodovina obrtništva v Kranju sega že v 19. stoletje, a zametki OOZ Kranj segajo v leto 1968, ko je bilo ustanovljeno združenje samostojnih obrtnikov.
Prvi predsednik je bil Franc Grašič, ki so ga izvolili na ustanovnem zboru v Stari pošti. Združenje je nastalo z veliko žara. Obrtniki so ure in ure žrtvovali za skupno stvar.

V obdobju od 1980 do 1990 se je krepil vpliv obrtniške organizacije. Združenje je v tistem času izboljšalo pogoje svojega dela, odprt je bil tudi nov obrtniški dom na Likozarjevi 1 v Kranju, kjer je bila prej osnovna šola. Zaživelo je delo v sekcijah – frizerski, lesarski in avtoremontni. V marsičem prelomno je bilo leto 1986. Obrt je dobila »svoje ministrstvo«. Poleg delegatov v republiški skupščini je imela obrt tudi delegata v zvezni skupščini v Beogradu.

Z začetkom devetdesetih let se je za obrt začelo obdobje, v katerem je doživela največje in najpomembnejše spremembe po II. svetovni vojni. V tem času, ko sovpada z rojevanjem nove države Slovenije, je obrt uspela uresničiti veliko dolgoletnih želja in zahtev. 26.3.1991 je skupščina soglasno sprejela statut OZS, s čimer je bila le-ta ustanovljena. S tem zakonom je postala pomembna institucija javnega prava s številnimi javnimi pooblastili. Vrhunec mednarodne uveljavitve je sprejetje zbornice v Evropsko združenje obrti in malih podjetij s sedežem pri Evropski skupnosti v Bruslju.

Od prvih društev, ki so delovala bolj ljubiteljsko, a so se v skromnih okvirih pogumno in srčno borila za svoje pravice, do današnje močne, profesionalne, razvejane in mednarodno uveljavljene institucije ter vpete v vse strukture oblasti, so tisoči obrtnikov pripomogli k ohranitvi slovenske obrti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj deluje na območju: mestne občine Kranj ter občin: Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

Vizija Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj je postati vodilna, povezovalna in strokovna avtoriteta s področja podpornega podjetniškega okolja na Gorenjskem s poudarkom na etičnem poslovanju. 

Zbornico razvijamo v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike. Naša skrb je usmerjena v spodbujanje obrti in podjetništva na številnih področjih z namenom večje konkurenčnosti doma in v tujini ter ohranjanja tradicije.  Idejo podjetnosti širimo med mlade, od osnovne šole do fakultet ter spodbujamo in podpiramo začetne podjetniške korake.

Zbornica se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetji tako doma kot v tujini ter si prizadeva postati in ostati enakovreden partner v dialogu z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami.