04 28 18 310 info@oozkranj.com

PREDSEDNIK OOZ KRANJ

ALEKSANDER BIZJAK

PODPREDSEDNIK
OOZ KRANJ
LUDVIK KAVČIČ

 

PODPREDSEDNIK
OOZ KRANJ
JANEZ KADIVEC

PREDSEDNIK NO OOZ KRANJ

ANTON MAGDIČ

DIREKTORICA

JANJA ERJAVEC

VODJA OBRTNEGA REGISTRA IN SVETOVALKA
KATJA F. JENKO

katjaf.jenko@ozs.si

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO
MARTINA JENKO

martina.jenko@ozs.si