04 28 18 310 info@oozkranj.com

PREDSEDNIK OOZ KRANJ

LUDVIK KAVČIČ

PODPREDSEDNIK OOZ KRANJ

ANTON MAGDIČ

PODPREDSEDNIK OOZ KRANJ

JANEZ KADIVEC

DIREKTORICA

JANJA ERJAVEC

VODJA OBRTNEGA REGISTRA IN SVETOVALKA
KATJA F. JENKO

katjaf.jenko@ozs.si

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO
MARTINA JENKO

martina.jenko@ozs.si