04 28 18 310 info@oozkranj.com

VODSTVO IN ZAPOSLENI

KDO SMO?

 

 

Vodstvo OOZ Kranj

Ludvik Kavčič

Ludvik Kavčič

Predsednik OOZ Kranj

Janja Erjavec

Direktorica OOZ Kranj

Anton Magdič

Anton Magdič

Predsednik Skupščine OOZ Kranj

Janez Kadivec

Janez Kadivec

Podpredsednik OOZ Kranj

Drago Debeljak

Predsednik nadzornega odbora OOZ Kranj

Predsednik zbornice je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Kranj, predsednik skupščine pa je hkrati podpredsednik zbornice. Vodstvo zbornice tvori kolegij OOZ Kranj.

Zaposleni na OOZ Kranj

Katja F. Erjavec

Katja F. Erjavec

VODJA OBRTNEGA REGISTRA IN SVETOVALKA

Janja Erjavec

VODJA MEDNARODNIH PROJEKTOV

Martina Jenko

Martina Jenko

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO