04 28 18 310 info@oozkranj.com

Samostojni podjetnik-karantena/višja sila

 • Najprej morate pridobiti odločbo o karanteni, ker ste bili v visokorizičnem stiku. To naredite na tej povezavi. Samo vnesete vaše podatke in podatke stika:

https://e-uprava.gov.si/storitve/jep/5226/izpolnjevanje?app=409142

 • Potem, ko imate odločbo, greste na edavke/dokumenti/ ostale vloge/ NF-Karantena- Izjava za povračilo delno izgubljenega dohodka in tukaj še pripnite odločbo o karanteni. Pripada vam 250 eur za 10 dni, 500 eur za 20 dni oz 750 eur v enem mesecu.
 • Enak postopke je za uveljavljanje višje sile, samo da namesto odločbe o karanteni priložite izjavo o višji sili (primer v priponki).
 • Izjavo za karanteno in višjo silo za obdobje 1.7.2021 – 31.12.2021 je potrebno oddati najkasneje 15.1.2022, za obdobje od 1.1.2022 do 28.2.2022 pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile.

 

Samostojni podjetnik- izolacija (potrjena okužba nosilca)

 • Bolniški list od zdravnika, razlog 08-izolacija,
 • Vlogo za refundacijo se poda na ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje)-izpolnjen in podpisan dokument v priponki (bolniškega lista se ne prilaga zraven). Obrazec pošljete na OENG@zzzs.si. Nadomestilo gre od prvega dne v breme ZZZS in znaša 90% osnove za nadomestilo. Na OPSV zavezanec označi zadržanost od dela z razlogom 08 – izolacija in COVID19. Za čas izolacije samozaposleni ne plačujejo prispevkov.

 

Zaposleni-karantena/višja sila

 • Najprej morajo pridobiti odločbo o karanteni, ker so bili v visokorizičnem stiku – v karanteno so napoteni vsi, razen tistih, ki imajo poživitveni odmerek. To naredijo na tej povezavi, lahko naredite tudi vi v imenu zaposlenega, v kolikor niso sami vešči.  Samo vnesite podatke zaposlenega in podatke stika:

https://e-uprava.gov.si/storitve/jep/5226/izpolnjevanje?app=409142

 • Vlogo za refundacijo je potrebno dati na Zavod za zaposlovanje, vlogo oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Rok za oddajo vloge ostaja nespremenjen in sicer jo je potrebno oddati v 8 dneh od prvega dne odsotnosti delavca. Vlogo lahko oddate tudi brez zahtevanih prilog, te lahko priložite naknadno. Prepozno oddana vloga se zavrže, zato z oddajo ne odlašajte!
 • V kolikor gre za refundacijo karantene je potrebno priložiti:
  • Odločbo o karanteni/dokazilo o napotitvi
  • Izjava delodajalca, da ne more organizirati dela na domu (sam delodajalec napiše dokument, izjavo)
 • V kolikor gre za refundacijo višje sile je potrebno priložiti:
  • izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin (vzorec v priponki)
  • dokazilo o zaprtju vrtcev ali šol, karantene otroka na domu, odreditve šolanja na daljavo za ves razred ali odreditve šolanja na daljavo zaradi nepodaje soglasja za samotestiranje.
 • Nadomestilo plače delavcu: višja sila 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, karantena (stik izven opravljanja dela 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, na delovnem mestu nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal). Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače

 

Zaposleni- izolacija

 • Bolniški list od zdravnika, razlog 08-izolacija
 • Vlogo za refundacijo je potrebno dati na ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje), preko portala SPOT oz. vmesnika eBOL in eNDM.
 • Plača/nadomestilo: nadomestilo v višini 90% osnove, od prvega dne zadržanosti gre v breme ZZZS