04 28 18 310 info@oozkranj.com

Agencija za Evropski socialni sklad vabi k prijavi projektov, ki bodo usmerjeni v razvoj inovativnih rešitev z namenom blažitve družbenih posledic ruske agresije proti Ukrajini v državah EU v sklopu Podpore ESS+ za socialne inovacije. Poziv za prijave projektov je usmerjen v reševanje izzivov s katerimi se soočajo države članice EU ter podporo integraciji ter socialni vključenosti oseb, ki so zapustile Ukrajino.  Skladno s cilij podpore ESS+ za socialne inovacije poziv spodbuja transnacionalno sodelovanje in medsebojno učenje med državami članicami EU. Poziv spodbuja razvoj inovativnih rešitev za družbene izzive, ki omogočajo opolnomočenje državljanov in izboljšuje družbeno blaginjo. Predvsem s prenosom inovativnih praks, ki lahko na osnovi uspešnih modelov družbene izzive spremenijo v priložnosti za razvoj.

Za celoten poziv je na voljo 22 milijonov EUR za transnacionalne projekte, ki bodo usmerjeni v razvoj socialnih inovacij, ki bodo prispevale k:

  • Integraciji in socialni vključenosti oseb, ki so prebegnile iz Ukrajine. Pri tem se pričakuje, da bodo predlagani projekti razvili več stopenjski pristop k integraciji beguncev v državah članicah EU, vključno z razvojem predlogov za povečanje zaposlovanja, kompetenc in veščin, možnosti nastanitve in dostopa do socialnih in drugih storitev.
  • Blažitvi posledic pritiskov na socialne in druge storitve. Pri tem se pričakuje, da bodo predlagani projekti razvili inovativne modele za zmanjševanje energetske revščine, razvoj bolj vključujočega dostopa do socialnih in drugih storitev ipd.

Trajanje projektov je od 12 do 18 mesecev. Pri tem je financiranje mogoče v višini med 200.000,00 EUR in 700.000,00 EUR na projekt, pri tem mora prijavitelj oziroma konzorcij zagotoviti 20 % financiranje iz virov, ki jih ne zagotavlja evropski proračun. Prijavijo se lahko le mednarodni konzorciji, ki so sestavljeni najmanj iz prijavitelja in vsaj še enega partnerja, ki prihajata iz različnih držav članic.

Potencialni prijavitelji so pravne osebe, ki imajo registriran sedež v državi članici EU ter so organizirani kot zasebna podjetja, nevladne organizacije ali neprofitne organizacije, npr. socialna podjetja, društva, zavodi ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne institucije, javne organizacije (zavodi, agencije ipd.) in raziskovalne organizacije.

Poziv se odpre 24. 1. 2024. Februarja bo na voljo usposabljanje za potencialne prijavitelje.

Rok za prijavo je 24. 4. 2024 do 17. ure. 

Rezultati bodo znani med avgustom in novembrom 2024.

Več informacij na: Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression against Ukraine within EU Countries | European social fund agency (esf.lt)

Pomoč pri prijavi: Support to applicants | European social fund agency (esf.lt)

Vir in informacije: Agencija za Evropski socialni sklad, European social fund agency (esf.lt)