04 28 18 310 info@oozkranj.com

UO OZS je na svoji 2. redni seji, dne 27. 9. 2022, potrdil Pravila in razpis o izvolitvi elektorjev in določitvi kandidatov za člana državnega sveta – predstavnika obrtnikov za mandatno obdobje 2022 – 2027.

Razpis je objavljen v oktobrski reviji Obrtnik. S temi pravili OZS določa način in postopek izvolitve svojih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, ki bodo 24. novembra 2022 in o zbiranju kandidatur in določitvi kandidatov za člana Državnega sveta, v skladu z Zakonom o državnem svetu za mandatno obdobje 2022 – 2027.

Besedilo razpisa: Pravila in razpis o izvolitvi elektorjev in določitvi kandidatov za člana DS – predstavnika obrtnikov za mandatno obdobje 2022-2027

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov: info@oozkranj.com