04 28 18 310 info@oozkranj.com

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je predstavilo komunikacijsko kampanjo o medvrstniškem nasilju in sovražnem govoru na spletu, ki so jo poimenovali »Premisli, nato stisni«. S kampanjo želijo ozaveščati tako mlade, kot odrasle o prisotnosti medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, o njunih nevarnostih in škodljivih posledicah.

Ker si prizadevajo za preprečevanje in odpravljanje tovrstnega početja v vseh oblikah, se želijo približati čim večjemu številu prebivalk in prebivalcev Slovenije, s posebnim poudarkom na naslednjih ciljnih skupinah: otroci in mladi, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci ter starši. Organizirali bodo tudi serijo okroglih miz v šestih mestnih občinah, na katerih bodo sogovorniki praviloma iz lokalnega okolja s področij šolstva, socialnega dela, policije, tožilstva predstavili izkušnje in spoznanja s področja obravnavane tematike. Za večje obvladovanje aktualnih vprašanj se bodo v okviru te kampanje izvedle tudi učne ure v osnovnih in srednjih šolah. Komunikacijo na temo medvrstniškega nasilja bodo spodbujali še med zaposlenimi v državni upravi in med člani Gospodarske zbornice Slovenije ter Obrtno-podjetniške zbornice.

Kampanja bo podprta tudi z oglaševanjem, v katerem nastopajo znani športniki. Aprila pa bodo ministri resornih področij podpisali memorandum, s katerim se bodo zavezali, kaj bodo v določenem času naredili na obravnavanem področju.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo izvajajo komunikacijsko kampanjo v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, Policijo, Nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost SI-CERT, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico, Združenjem mestnih občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Društvom za nenasilno komunikacijo, Državnim tožilstvom, vsemi mestnimi občinami, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede, Safe.si, Uradom za narodnosti, Zvezo organizacij pacientov Slovenije ter Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Več o kampanji na: https://www.gov.si/novice/2024-03-18-premisli-nato-stisni-kampanja-o-medvrstniskem-nasilju-in-sovraznem-govoru-na-spletu/