04 28 18 310 info@oozkranj.com

BSC Kranj je edina posredniška organizacija v Sloveniji, ki izvaja projekt EYE4Ukraine, ta pa predstavlja pomemben del programa Erasmus za mlade podjetnike (EYE) v Sloveniji. Projekt omogoča podjetniške izmenjave med državljani Ukrajine in evropskimi podjetniki, pri čemer so izmenjave mogoče tudi v Sloveniji; za tiste državljane Ukrajine, ki so v Slovenijo prišli po 24. februarju 2022, velja, da si lahko izberejo slovenskega gostitelja kljub bivanju v isti državi.

 ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE:

  • projekt nudi novim podjetnikom (s podjetniškim staležem med 0 in 3 leta) priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav,
  • omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki,
  • olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev,
  • izboljšuje povezovanje podjetnikov,
  • omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove poslovne stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU.

Podjetnikom, ki odhajajo v tujino (oz. tistim ukrajinskim PP in MSP, ki so upravičeni do izmenjave v Sloveniji), sofinancira bivanje, pomaga pri iskanju tujega mentorja in ga podpira celotno izmenjavo. Za prijavo morajo (potencialni) podjetniki imeti pripravljen poslovni načrt in motivacijsko pismo.

Prav tako pa lahko vsi podjetniki, ki imajo lastno podjetje več kot 3 leta, gostijo mlade podjetnike iz tujine.

Izmenjave trajajo med 1 in 6 mesecev.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran programa Erasmus za mlade podjetnike ali nas kontaktirajte na: 04/77 77 252 oz. nastija.podobnik@bsc-kranj.si.