04 28 18 310 info@oozkranj.com

Razpis GZS za najboljše inovacije Gorenjske regije za leto 2024

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Sodelujoči: na razpisu lahko sodelujejo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gorenjske gospodarske zbornice.

Več o razpisu