04 28 18 310 info@oozkranj.com

Sekcije na OOZ Kranj

SEKCIJA STEKLARJEV

Predsednik: Branko Pestar
Člani sekcije se dobivajo po potrebi. Prizadevajo si za ureditev standardov, usklajujejo cenik in se udeležujejo strokovnih ekskurzij ter sejmov v organizaciji OZS.

SEKCIJA STEKLARJEV

Predsednik: Branko Pestar
Člani sekcije se dobivajo po potrebi. Prizadevajo si za ureditev standardov, usklajujejo cenik in se udeležujejo strokovnih ekskurzij ter sejmov v organizaciji OZS.

TEKSTILNA SEKCIJA

Predsednik: Mladen Golub
UO sekcije sestavljajo predsednik Mladen Golub s podjetja SAGA d.o.o. in člani Uroš Zupanc – ZUJA d.o.o., Laura Šagi s.p., pridružila pa se nam je tudi članica OOZ Tržič Mojca Dolinar s podjetja LENY d.o.o. Člani UO se sestajajo večkrat letno. Organizirajo strokovne ekskurzije, izobraževanja in razne seminarje. Ob koncu leta pa organizirajo tudi družabno srečanje.

AVTOSERVISNO - REMONTNA

Predsednik: Janez Kadivec
Naloge: obravnavanje kriterijev in normativov ter cenovne politike, sodelovanje z zavarovalnicami pri reševanju problemov iz naslova avtomobilskih zavarovanj, ogledi različnih proizvodenj avtomobilov v tujini, ogled strokovnega sejma.

SEKCIJA ZA PROMET

Predsednik: Aleksander Bizjak
Problemi prevoznikov so stalni, mednarodni, zato se jih v večini rešuje preko OZS. Preko OOZ Kranj imajo člani sekcije 33% popust pri opravljanju usposabljanj za “kodo 95” pri podjetju B&B Kranj.

SEKCIJA FRIZERJEV

Predsednica: Maja Jerkič
Naloge: izvajanje aktivnosti za preprečevanje dela na črno in šušmarstva, spremljanje in oblikovanje cenovne politike v svoji dejavnosti, ogled strokovnega sejma in udeležba na strokovnih seminarjih in tekmovanjih. Težave nastajajo z izobraževanjem kadra. Ves čas potekajo pogovori s Srednjo frizersko šolo Kranj.

SEKCIJA TESARJEV, IZOLATERJEV, KROVCEV in KLEPARJEV

Predsednik: Emil Jerkovič
Večji problem, ki ga ima sekcija, je delo na črno. Ukvarjati se morajo tudi z neplačili velikih podjetij (le-ta pa zahtevajo garancijo plačila računa). Vsako leto organizirajo slovensko veleslalomsko tekmo na Krvavcu za člane sekcije, njihove družine in zaposlene.

ELEKTRO SEKCIJA

Predsednik: Gregor Mrgole

UO sekcije sestavljajo predsednik Gregor Mrgole s podjetja ELMES d.o.o. in člani Janez Bidovec – ELBI d.o.o., Branko Korošec – ELEKTRO KOROŠEC d.o.o., Franc Gašperlin s.p. in Tomaž Logar – VIGRED d.o.o. Sekcija organizira razna strokovna izobraževanja, strokovne ekskurzije, sodeluje s Tehničnim šolskim centrom Kranj pri promociji poklica elektrikar – energetik in podaja predloge pri spremembah zakonodaje.

RAČUNOVODSKA SEKCIJA

Predsednica: Bernarda Jurca
Sekcija v sodelovanju z OOZ Kranj organizira vsak mesec dogodek RAČUNOVODSKI ZAJTRK, na katerega povabi strokovnjake z različnih področij. Teme so vedno aktualne.

SEKCIJA GOSTINCEV

Predsednik: Anton Magdič

Vsako leto se udeležimo gostinsko turističnega zbora, ogledamo sejem GAST v Celovcu, organiziramo strokovne ekskurzije, pripravljamo strokovne seminarje. Ponosni smo na najvišja priznanja (Michelinovi deteljici in Plate), ki sta jih prejela Gostilna Krištof in Bine Volčič.

SEKCIJA DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI

Predsednica: Nataša Fleišer
Sekcija se sestaja po potrebi. Poglavitna naloga je promocija rokodelskih izdelkov na različnih lokacijah in ob različnih dogodkih.

SEKCIJA ŽIVILCEV

Predsednik: Marcela Oman
Člani sekcije se vsa leta trudimo zmanjšati število šušmarjev, imajo pa težave tudi z neplačili in pridobivanjem dobrih kadrov. Ves čas spremljamo zakonodajo na tem področju.

PODSEKCIJA: POLAGALCI PODOV

Predstavnik: Andrej Finžgar
Izvoliti je potrebno novega predsednika, saj ima sekcija oz. dejavnost kar nekaj perečih problemov (garancije, izobraževanje, zavarovanja, sodno izvedenstvo.

SEKCIJA INŠTALATERJEV-ENERGETIKOV

SEKCIJA INSTALATERJEV-ENERGETIKOV
Predsednik: Bojan Belehar
Sekcija podaja pripombe na zakonodajo.

KLUB MLADIH PODJETNIKOV

klub mladih podjetnikov klub mladih podjetnikov Ob visokem jubileju naše zbornice smo se odločili, da ustanovimo Klub mladih podjetnikov, v katerega vabimo vse mlade, inovativne, “zagnane” podjetnike in podjetnice. Namen se je povezati generacijsko, internacionalno, poslovno in družabno.

INFORMACIJE ZA NOVE ČLANE

Če bi se radi vključili v naš klub, imate novi bodoči člani še vedno priložnost. Za več informacij smo vam na voljo:

Tel.: 04/ 28-18-310
E-pošta: info@oozkranj.com