04 28 18 310 info@oozkranj.com

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes na svoji spletni strani objavil prenovljen Javni poziv za start-up mentorje.

Sklad bo preko javnega poziva izbral start-up mentorje, ki bodo lahko aktivno sodelovali v procesu start-up mentoriranja:

· aktualnih prejemnikov spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) ali semenskega kapitala (SK), ki imajo s Skladom sklenjeno aktivno pogodbo o financiranju operacije oz. aktivno pogodbo o konvertibilnem posojilu in podjetja, v katerih ima Sklad lastniški delež; in

· zainteresiranih start-up podjetji vpisanih v Register inovativnih zagonskih podjetij.

S tem pozivom se ukinja stari Seznam start-up mentorjev, saj se nekoliko spreminjajo pogoji za vpis na seznam. Zato morajo start-up mentorji, ki so bili do sedaj na starem seznamu, ponovno kandidirati za vpis na novi seznam.

Za vpis na prenovljen Seznam start-up mentorjev lahko po novem kandidirajo:

1. start-up podjetniki,

2. vodstveni delavci v start-up podjetjih in

3. aktivni investitorji v start-up podjetja.

Zainteresirani kandidati lahko oddajo prijavo preko elektronske pošte na naslov: razvojniplus@podjetniskisklad.si. Ob prijavi morajo priložiti kratek življenjepis, izbrati kategorijo start-up mentorja v kateri kandidirajo ter podpisati izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in druga soglasja.

Javni poziv je odprt od dneva objave do zaprtja.

Več informacij v besedilu javnega poziva na povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/vsebinska-podpora/mentorji/