04 28 18 310 info@oozkranj.com

Ime operacije

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Glavni namen operacije

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Finančna podpora operacije

 • Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjentike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.
 • Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
 • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
 • specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa

Storitve za vse podjetnike in potencialne podjetnike:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
  • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
  • podjetniško mentoriranje.

Vsak konzorcijski partner, ki v konzorciju izvaja aktivnosti in storitve SPOT svetovanja z lastnimi viri zagotavlja na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.

Kaj ponujamo?

 • brezplačna svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,
 • registracijo novih podjetij in spremembe obstoječih preko portala SPOT,
 • organiziramo različne informativne in izobraževalne dogodke.

Svetovalci SPOT Svetovanja Gorenjska

Podjetniški mentorji

Kje nas najdete:

Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, Poštna ulica 4 ali po predhodnem dogovoru tudi na sedežu partnerjev projekta.

Delovni čas:

 • ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00. do 12. ure
 • sreda od 13. do 16. ure
 • četrtek ni uradnih ur

V četrtek uradnih ur ni! Velja sistem naročanja prek 04/ 281 83 10 ali po mailu.

Kontakt Martina Jenko Telefon: 04/ 281 83 10 martina.jenko@ozs.si

Pomembne povezave www.eu-skladi.si (EKP v Sloveniji)

Vse storitve SVETOVANJA Gorenjska so za uporabnike brezplačne.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.