04 28 18 310 info@oozkranj.com

Poslanci in poslanke so 9. avgusta sprejeli novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki predvideva dva pomembna ukrepa za trg dela in gospodarstvo, to je povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter višje nadomestilo za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Ukrepi:

Več o ukrepih najdete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-08-10-sprejeti-prvi-ukrepi-za-ohranitev-delovnih-mest-in-delovanja-gospodarstva/