04 28 18 310 info@oozkranj.com

STORITVE OOZ KRANJ

Svetovanja

Nudimo vam osnovna svetovanja in strokovna svetovanja na naslednjih področjih:

 • delovno pravo,
 • davčna zakonodaja,
 • evidenca vodij del, obrtno dovoljenje, mojstrski izpiti,
 • opravljanje storitev v tujini,
 • branžna svetovanja,
 • gospodarsko pravo,
 • izjava o oceni tveganja.

Izobraževanja

Izobraževanja (seminarji, tečaji in delavnice) običajno organiziramo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Potekajo na sedežu kranjske zbornice, občasno tudi na drugih lokacijah.

Za člane OOZ Kranj so izobraževanja cenejša, v nekaterih primerih brezplačna. Nečlanom se zaračuna polna cena posameznega izobraževanja.

Področja: 

 • davki in računovodstvo,
 • delovna zakonodaja,
 • trženje in prodaja,
 • branžna zakonodaja,
 • varnost pri delu in,
 • požarna varnost,
 • tuji jeziki,
 • poslovanje s tujino (internacionalizacija),
 • Šola računovodstva,
 • računalništvo,
 • strokovni seminarji in ekskurzije,
 • prenos  podjetja.

JAVNA POOBLASTILA

 

1. OBRTNA DOVOLJENJA

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje pa lahko pridobi tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona.

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za tiste obrtne dejavnosti, za katere je zahtevana ustrezna poklicna usposobljenost. Te dejavnosti so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih. Vse postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register vodijo pooblaščene osebe na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno vložiti na OOZ na območju, katere je sedež podjetnika ali pravne osebe.

Predlagatelj ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za izdajo obrtnega dovoljenja, prejme odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje.

2. EU POTRDILA

Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.

3. VPIS V IMENIK VODIJ DEL

Izvajalec, ki želi opravljati zahtevna dela v gradbeništvu, elektro in strojnih inštalacij, mora za opravljanje teh dejavnosti, poleg obrtnega dovoljenja in zavarovanja odgovornosti iz opravljanja dejavnosti imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del.

Kadar izvajalec prevzame v izvedbo celotne gradnje ali pretežni del gradnje zahtevnega objekta, mora imeti za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

4. LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

5. MOJSTRSKI IZPITI

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite za obrtne poklice ter za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen. Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti: 

 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja)
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih
 • mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v Imenik vodij del, skladno z Gradbenim zakonom
 • mojstrski naziv je časten
 • mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev      
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).