04 28 18 310 info@oozkranj.com

STORITVE ZA ČLANE

UGODNISTI ZA ČLANE
PRIJAVNI OBRAZEC

SVETOVANJA

Osnovne svetovalne storitve
Strokovna svetovanja:
 • delovno pravo,
 • davčna zakonodaja,
 • evidenca vodij del, obrtno dovoljenje, mojstrski izpiti,
 • opravljanje storitev v tujini,
 • branžna svetovanja,
 • gospodarsko pravo,
 • izjava o oceni tveganja.

FINANCIRANJE

 • subvencionirana obrestna mera pri kratkoročnih kreditih,
 • številne druge ugodnosti za člane pri bankah,
 • sofinanciranje usposabljanja in temeljne kvalifikacije za voznike,
 • brezplačna prva pomoč pri pridobivanju sredstev preko razpisov, popust pri pripravi dokumentacije,
 • brezplačen prvi posvet pri odvetniku.

IZOBRAŽEVANJA

 • davki in računovodstvo,
 • delovna zakonodaja,
 • trženje in prodaja,
 • branžna zakonodaja,
 • varnost pri delu in,
 • požarna varnost,
 • tuji jeziki,
 • poslovanje s tujino (internacionalizacija),
 • Šola računovodstva,
 • računalništvo,
 • strokovni seminarji in ekskurzije,
 • prenos  podjetja.

DRUŽENJE

 • obrtniška srečanja – ples, piknik, izlet,
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • sodelovanje na športnih prireditvah.

INFORMIRANJE

 • mesečno spletno glasilo – Obrtne novice,
 • oglaševanje na LED zaslonu,
 • možnost oglaševanja članov v glasilu.

SEJMI

 • sofinanciranje stroškov v primeru skupinskega nastopa,
 • organizacija sejmov,
 • organizacija ogledov sejmov doma in v tujini,
 • predstavitve na različnih dogodkih.

OSTALO

 • ugodnejši nakup VKR (vezana knjiga računov),
 • ugodnejši prevodi v tuje jezike,
 • ugodnejši (in/ali brezplačen) najem sejne sobe, učilnic,
 • ugodnejši zdravstveni pregledi.

ZA VSAKOGAR

Zbornica nudi popolno podporo začetnikom ter pomoč vsem obrtnikom in podjetnikom, ne glede na članstvo, na naslednjih področjih:

 • odprtje dejavnosti,
 • delovna zakonodaja,
 • splošna in strokovna izobraževanja,
 • varnost in zdravje pri delu,
 • delo v tujini,
 • sestavljanje raznih pogodb,
 • iskanje poslovnih prostorov,
 • pomoč pri pridobitvi ugodnih kreditov,
 • oglaševanje na LED zaslonu in v internem glasilu,
 • razstavljanje na sejmih,
 • nakup VKR-ja,
 • najem sejne sobe in učilnic,
 • sestavljanje raznih dopisov.
 • kopiranje in razmnoževanje, 
 • družabni dogodki (ples, piknik, izlet, novoletno obdarovanje otrok…).

Člani zbornice imate večino storitev brezplačnih, določene pa vam nudimo z veliko popusta. Ne-članom pa se storitve zaračunavajo po uradnem ceniku.

Druge ugodnosti, ki jih nudi članstvo:

mozaikpodjetni
obrtnik-podjetni
oozkranj