04 28 18 310 info@oozkranj.com

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem.

Več na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu/