04 28 18 310 info@oozkranj.com

Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023«
O javnem razpisu in sodelovanju OZS

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta decembra 2021 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev do prve polovice 2023 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalci.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.

OZS kot partner sodeluje v konzorciju, ki ga vodi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in povezuje skupaj 16 partnerjev, ter v konzorciju, ki ga vodi Šolski center Kranj in povezuje 15 partnerjev.

Tokratni razpis se razlikuje od prejšnjih, saj zajema dva sklopa:

Sklop A: Osnovno usposabljanje mentorjev

sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev Usposabljanje po tem programu obsega 32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev. Navedeni program usposabljanja je prenovljen, pripravil ga je CPI. V sklop A se lahko vključijo tisti mentorji, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja v okviru operacij, izbranih na predhodnem JR Usposabljanje mentorjev 2016-2021 in ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v programu usposabljanja (SSI in tri leta delovnih izkušenj, SPI in 5 let delovnih izkušenj, najmanj VSŠ in dve leti delovnih izkušenj)

Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev (355 mentorjev, 188 V in 167 Z) Pri tem sklopu gre za nadaljnja usposabljanja mentorjev iz štirih (4) različnih vsebinskih področij. Usposabljanja bodo potekala po krajših programih) v obsegu 8 ur neposrednega pedagoškega dela

Spletni strani obeh konzorcijev:
BIC Ljubljana: sporočimo naknadno
ŠČ Kranj: sporočimo naknadno

Javni razpis določa, da so skupine omejene na največ 14 udeležencev, skupaj pa naj bi tako pedagoško andragoško usposabljanje potekalo v vzhodni in zahodni statistični regiji. Oba konzorcija sta pripravila predvidene razporede seminarjev in izvajalcev po regijah in posameznih letih. OZS je eden od partnerjev, pri razporejanju pa je uspela z izvedbami seminarjev v obeh regijah.

V sklopu tega razpisa za leto 2022 – 2023 napovedujemo izvedbo sledečih brezplačnih PA seminarjev:

Termini in lokacije (v sklopu BIC Ljubljana)

SKLOP A:

OOZ Škofja Loka, maj 2022

OOZ Nova Gorica, marec 2023

SKLOP B:

OOZ Krško, maj 2022

OZS Ljubljana, junij 2022

OZS Ljubljana, maj 2023

OOZ Škofja Loka, september 2022

OOZ Nova Gorica, april 2023

 

Termini in lokacije  (v sklopu Konzorcija ŠC Kranj)

SKLOP A:

OZS Ljubljana, marec 2022

OZS Ljubljana, maj 2022

SKLP B:

OZS maj 2022

OZS april 2023

Program seminarja

Seminarji v obsegu 32 ur, razporejenih v štiri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje in si je  OZS uspešno prizadevala.

Gradivo za udeležence

CPI je pripravil enotno in izčrpno pisno gradivo, ki ga bodo udeleženci prejeli na seminarju.

Zakaj na seminar?

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. Med številnimi udeleženci OZS, kot do sedaj, pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobijo potrebno pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa  se brezplačno v veliki meri pripravijo na 4.del mojstrskega izpita.

Seminarje izvajajo tudi številni drugi izvajalci v obeh konzorcijih. Seveda se člani lahko odločijo za udeležbo na objavljenih terminih in lokacijah drugih izvajalcev na spletnih straneh obeh konzorcijev;  OZS priporoča udeležbo na  izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z  OOZ, saj imajo člani in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne informacije in storitve; tistim, ki so prijavljeni na mojstrski izpit, pa v sklopu seminarja predavatelja OZS nudita še dodatne usmeritve za 4.del mojstrskega izpita.

Vabljeni na brezplačne seminarje za mentorje!

Koordinator za OZS:

Ga. Suzana Kljun: tel. 01 583 0574 , e mail: suzana.kljun@ozs.si