04 28 18 310 info@oozkranj.com

Objavljen je vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom:

 • povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • iskanja novih poslovnih priložnosti
 • povečanja prepoznavnosti
 • pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij

Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 300 EUR
 • Najvišja subvencija: 3.000 EUR


Razpisana sredstva

 • 0,5 mio EUR za obdobje od 2024–2028


Upravičeni stroški MSP

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza  so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju
 • Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca s strani MSP ( v okviru posamezne delegacije)
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno
 • Shema »de minimis«

Javni poziv in dokumentacija je objavljena na povezavi.